Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 2 bài viết)
 • Người viết
  Bài viết
 • #110
  admin
  Quản lý

  Công tác đào tạo sẽ giúp cho các chuyên viên vận hành và khai thác tốt hệ thống, tự xử lý thông tin, giảm thiểu những rủi ro và sai sót. Do vậy các khóa đào tạo sử dụng cũng là một khâu quan trọng trong quá trình triển khai và chuyển giao công nghệ của Lạc Việt.

  Thành viên tham gia các khóa đào tạo này thường là các trưởng bộ phận tại công ty và các đơn vị thành viên, các chuyên viên tham gia vào việc cập nhật thông tin, dữ liệu vận hành khai thác hệ thống AccNet.

  Khi tham gia vào khóa đào tạo này, các thành viên sẽ được phân chia theo từng cấp độ vận hành và đào tạo theo từng khóa với các nội dung cơ bản chính yếu: Mục đích, chức năng nghiệp vụ theo từng phân hệ của hệ thống AccNet.

  #111
  admin
  Quản lý

  Không có thông tin

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 2 bài viết)
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.