Hệ quản lý bản lẻ (POS) của Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP giúp quản lý doanh nghiệp bán lẻ (siêu thị, nhà sách…) quản lý mã vạch vật tư và cho gắn kết thiết bị đọc mã vạch để lập hóa đơn bán lẻ.

Menu

Menu

Hệ thống tự động kết nối với phân hệ kế toán của AccNetERP để tạo báo cáo tồn kho, phân tích bán hàng và các báo cáo tài chính khác. Hệ quản lý bán lẻ mang lại nhiều chức năng cần thiết, đáp ứng nhiều yêu cầu của doanh nghiệp.

Màn hình POS cho mô hình bán lẻ

Màn hình POS cho mô hình bán lẻ

Màn hình POS cho mô hình Nhà hàng, Khách sạn

Màn hình POS cho mô hình Nhà hàng, Khách sạn

Chức năng phong phú, thiết lập hệ thống linh hoạt: Phần mềm cho phép quản lý nhiều phương thức thanh toán khác nhau (tiền mặt, Master Card, Visa Card, phiếu mua hàng, phiếu giảm giá), thiết lập đánh mã số tự động, thanh toán đa nguyên tệ, giao diện đa ngôn ngữ…

Dashboard

Dashboard

  • Quản lý Thông tin khách hàng thân thiết
  • Hệ quản lý bán lẻ tạo hóa đơn GTGT tổng hợp vào cuối ngày dựa trên các hoá đơn bán lẻ trong ngày Hệ thống quản lý bán lẻ báo cáo đầy đủ, đa dạng và hữu ích: – Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ
  • Hệ thống báo cáo trực quan và sinh động

Yêu cầu tư vấn và demo

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được tư vấn tốt nhất