Phân Hệ Báo Cáo Quản Trị

Phân hệ báo cáo quản trị của phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP cho phép người dùng xây dựng các báo cáo quản trị phức tạp dưới dạng các báo cáo dựng sẵn (Re-built) trên nền Excel bằng cách kết hợp những dữ liệu có sẵn trong phần mềm với nguồn dữ liệu bên ngoài của Excel thông qua dịch vụ truy xuất dữ liệu kế toán ACNXL Services. Phân hệ báo cáo quản trị AccNet MAC là một dịch vụ cung cấp phương thức truy xuất nhanh chóng vào dữ liệu của hệ thống phần mềm AccNetERP ngay trên bảng tính Excel. Dịch vụ này được cung cấp dưới dạng các hàm và được đăng ký tự động vào môi trường Excel dưới dạng Add-ins.

Dựa trên một môi trường rất quen thuộc là Microsoft Excel, người dùng sử dụng dịch vụ này để truy xuất những dữ liệu cơ bản của phần mềm kết hợp với nhiều nguồn dữ liệu khác của Excel để tạo ra các báo cáo kế toán quản trị theo ý muốn. Báo cáo chỉ được xây dựng một lần và sẽ được sử dụng cho nhiều kỳ báo cáo.

báo cáo quản trị

Lợi Ích Của Báo Cáo Quản Trị Accnet MAC

  • Cho phép người dùng xây dựng các báo cáo quản trị phức tạp dưới dạng các báo cáo dựng sẵn (Re-built) trên nền Excel bằng cách kết hợp những dữ liệu có sẵn trong AccNet với nguồn dữ liệu bên ngoài của Excel thông qua dịch vụ truy xuất dữ liệu ACNXL Services.
  • Cung cấp phương thức truy xuất nhanh chóng những dữ liệu cơ sở do hệ thống AccNet cung cấp thông qua các bảng tính Excel. Dịch vụ này được cung cấp dưới dạng các hàm, và được đăng ký tự động vào môi trường Excel dưới dạng Add-ins.
  • Truy xuất những dữ liệu cơ bản của AccNet kết hợp với nhiều nguồn dữ liệu khác của Excel để tạo ra các báo cáo quản trị theo ý muốn. Báo cáo chỉ được xây dựng một lần và sẽ được sử dụng cho nhiều kỳ báo cáo.

Tính Năng Ưu Việt Của Báo Cáo Quản Trị Accnet MAC

Một số báo cáo quản trị tiêu biểu:

  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phương pháp trực tiếp)
  • Thuyết minh báo cáo tài chính theo mẫu.
  • Báo cáo lãi lỗ theo bộ phận, phòng ban.
  • Báo cáo phân tích kết quả kinh doanh: So sánh kế hoạch với thực tế, so sánh tốc độ phát triển qua nhiều tháng, quý, năm.
  • Bộ báo cáo: Phân tích báo cáo tài chính, phân tích bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ,…

Giao Diện Của Phân Hệ Báo Cáo Quản Trị AccNet MAC

giao diện báo cáo quản trị

giao diện các báo cáo quản trị

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Trả lời: Do dược được đăng ký tự động vào môi trường Excel nên người dùng chỉ cần biết sử dụng Excel, hiểu cách sử dụng các hàm kết nối dữ liệu do Lạc Việt cung cấp và hướng dẫn sử dụng là có thể dễ dàng tạo lập báo cáo quản trị theo nhu cầu.

Trả lời: Công cụ báo cáo quản trị AccNet MAC được cài đặt theo chỉ định của người quản lý hệ thống, nên chỉ những nhân sự có quyền sử dụng mới được cài đặt và truy cập hệ thống báo cáo quản trị AccNet MAC.