Bài viết nổi bật

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất 2022

Các sai sót trong quá trình lập và sử dụng hóa đơn điện tử là điều không thể tránh khỏi đối với kế toán viên và doanh nghiệp. Trong những trường hợp như vậy, việc sử dụng biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử là điều bắt buộc theo luật quy định. Bài viết này, […]

Biên bản mất hóa đơn

Biên bản mất hóa đơn GTGT liên 2 đầu ra mới nhất 2022

Khi Doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử sẽ khó tránh khỏi những trường hợp làm mất hóa đơn. Vậy những trường hợp này sẽ sử dụng mẫu biên bản mất hóa đơn nào? Các quy trình xử lý ra sao? Cùng […]

Hệ thống tài khoản theo thông tư 133

Hệ thống tài khoản theo thông tư 133 chi tiết cập nhật mới 2022

Khi thực hiện các nghiệp vụ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hệ thống tài khoản theo Thông tư 133 đóng vai trò vô cùng quan trọng mà bất kỳ kế toán viên nào cũng cần phải nắm được. Theo dõi bài viết để tham khảo chi tiết bảng hệ thống được […]

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 mới nhất hiện nay

Tài khoản kế toán là công cụ để thực hiện các nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp phản ánh mức độ thu chi trong quá trình sản xuất kinh doanh, dựa vào đây để thực hiện trách nhiệm nộp thuế đối với nhà nước. Do vậy, hệ thống tài khoản kế toán vô cùng […]