Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng cạnh tranh, việc áp dụng kế toán quản trị vào doanh nghiệp không chỉ có lợi trong việc duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp mà còn mang lại lợi nhuận tối đa. Để hiểu về khái niệm này sâu hơn, hãy cùng Lạc Việt Accnet theo dõi bài viết dưới đây!

1. Kế toán quản trị là gì?

Cùng Lạc Việt tìm hiểu kiến thức tổng quan về kế toán điều hành doanh nghiệp:

1.1. Khái niệm kế toán quản trị

Kế toán quản trị (hay còn gọi: kế toán điều hành), là quá trình thu thập, xử lý, phân tích, cung cấp thông tin tài chính, thông tin quản lý phù hợp với yêu cầu của nhà quản lý, các quyết định tài chính đối với đơn vị kế toán (Theo Điều 3 quy định Luật Kế toán Việt Nam số 88/2015/QH13)

1.2. Vai trò quan trọng của kế toán quản trị trong doanh nghiệp hiện nay

 • Ra quyết định chiến lược: Đưa ra các quyết định chiến lược, bao gồm đầu tư, mở rộng hoặc phát triển một dịch vụ mới, thông qua việc dự báo doanh thu, tình hình kinh doanh 
 • Quản lý chi phí: Phân tích chi phí sản xuất nhằm tối đa hóa hiệu suất, lợi nhuận. Xác định các nguồn lực cần thiết, giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả chung của doanh nghiệp.
 • Quản lý rủi ro: Đánh giá rủi ro tài chính, kinh doanh, để đề xuất các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, tăng lợi ích. Nghiên cứu các yếu tố rủi ro giúp tổ chức ứng phó kịp thời với những thay đổi của môi trường.
 • Quy trình hoạt động kinh doanh:Tối ưu hóa các quy trình này bằng cách nâng cao quá trình quản lý nguồn lực, dòng tiền
 • Báo cáo và truyền thông: Tạo và phổ biến thông tin tài chính chính xác cho nhà đầu tư, cơ quan quản lý, các bên thứ ba khác. Báo cáo tài chính chính xác, công khai giúp nâng cao danh tiếng của công ty, giữ chân các đối tác, nhà đầu tư.

1.3. Nhiệm vụ cơ bản của kế toán điều hành doanh nghiệp 

 • Kế toán quản trị thu thập thông tin, dữ liệu, bao gồm các kế hoạch, mục tiêu trong tương lai, thông tin nội bộ, bên ngoài, thông tin ngắn hạn, chiến lược phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.
 • Điều tra, phân tích thông tin kế toán theo phương pháp kế toán tổng hợp, phương pháp kỹ thuật cho từng đối tượng kế toán.
 • Hạch toán doanh thu, chi phí, kiểm soát, tư vấn tài chính cho doanh nghiệp theo yêu cầu.

 

kế toán quản trị

2. Ứng dụng thực tiễn của kế toán quản trị trong các ngành, lĩnh vực

Dưới đây là một số ví dụ áp dụng kế toán điều hành trong các ngành, lĩnh vực khác nhau:

Ngành và lĩnh vực  Ứng dụng thực tiễn 
Công nghiệp sản xuất Hỗ trợ các nhà quản lý lên chi phí sản xuất, quản lý nguồn lực, dự đoán các nguyên vật liệu, lao động cần thiết. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định giá thành sản phẩm, hiệu suất của dây chuyền sản xuất, tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Dịch vụ Phân tích chi phí hoạt động cũng như doanh thu, lợi nhuận của các dịch vụ cụ thể do người quản lý quyết định. 

Lên chiến lược giá cả, tiếp thị cho sản phẩm, dịch vụ.

Bán lẻ Kế toán quản trị quản lý chi phí hàng hóa, quản lý hàng tồn kho trong hoạt động của cửa hàng, các điểm bán hàng.
Tài chính – Ngân hàng Quản lý chi phí hoạt động, rủi ro, lợi nhuận cũng như hiệu quả tài chính của các tài khoản kế toán, khoản vay, đầu tư.
Y tế Đưa ra chi phí điều trị, quản lý nhân sự, vật tư y tế, hiệu quả hoạt động của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cụ thể.
Công nghệ thông tin Quản lý chi phí phát triển phần mềm, quản lý nguồn nhân lực cho các dự án công nghệ thông tin.

 

kế toán quản trị

3. So sánh kế toán quản trị với kế toán tài chính

Dưới đây là bảng so sánh 2 loại kế toán hiện nay:

Tiêu chí  Kế toán quản trị  Kế toán tài chính
Mục đích  Đưa ra quyết định chiến lược, lập kế hoạch hoạt động, quản lý nội bộ.  Cung cấp thông tin tài chính cho các bên bên ngoài như nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan quản lý.
Đối tượng chính  Bộ phận quản lý, điều hành trong công ty. Doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ quan quản lý, ngân hàng.
Đối tượng sử dụng thông tin Nhà quản lý, nhân viên hành chính trong tổ chức muốn đưa ra quyết định, điều chỉnh hoạt động của mình. Người tham gia bên ngoài như nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan quản lý cần đánh giá khả năng tài chính của công ty.
Phạm vi thời gian  Kế toán quản trị báo cáo ngắn hạn và trung hạn. Báo cáo dài hạn và chiến lược dài hạn.
Thông tin cung cấp  Chi phí, hiệu suất, dòng tiền, các số liệu quản lý như lợi nhuận đơn vị, lợi nhuận trên vốn, điểm hiệu quả. Tóm tắt thông tin tài chính của một công ty, bao gồm báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối kế toán, dòng tiền.
Mức độ chi tiết  Thông tin cụ thể, chi tiết, phân tích toàn diện về những nỗ lực kinh doanh.  Báo cáo tài chính tổng quát, không đi sâu vào các nỗ lực kinh doanh cụ thể.
Quy trình tính toán  Tính toán để định giá sản phẩm, dự án, nỗ lực kinh doanh. Sử dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn kế toán quốc tế để tính toán.

 

kế toán điều hành doanh nghiệp

4. Phần mềm kế toán điều hành doanh nghiệp tốt nhất thị trường

>>> Gắn UX-UI sản phẩm 

Qua bài viết trên, kế toán quản trị không chỉ giúp hiểu rõ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh mà còn góp phần hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp. Trong thời đại kỹ thuật số, mọi quyết định đều có thể tác động đáng kể đến vị thế cạnh tranh, sự thành công của doanh nghiệp. Vì vậy doanh nghiệp nên sử dụng thêm phần mềm kế toán Accnet Cloud từ Lạc Việt để đạt được những mục tiêu đề ra nhanh chóng!

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 • Công ty Cổ phần Tin Học Lạc Việt 
 • Hotline: 0901 555 063
 • Email:  accnet@lacviet.com.vn – Website: www.accnet.vn
 • Địa chỉ: 23 Nguyễn Thị huỳnh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM