TẢI NGAY 5 Mẫu file Excel kế toán nội bộ chính xác nhất 2024

Ngày đăng: 07 - 05 - 2024

Tác giả: admin

Chuyên mục: Tin tức

Lượt xem: 205 lượt


Excel là một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực cho bộ phận kế toán trong doanh nghiệp. Sử dụng mẫu file excel kế toán nội bộ giúp doanh nghiệp thực hiện các thao tác nghiệp vụ chính xác và tối ưu thời gian hơn. Hãy cùng Lạc Việt Accnet tìm hiểu ngay dưới bài viết sau!

1. Mẫu file Excel kế toán nội bộ là gì?

Mẫu file Excel kế toán nội bộ là công cụ giúp kế toán quản lý các chứng từ, hóa đơn các hoạt động nội bộ diễn ra hàng ngày tại doanh nghiệp.

Với các mẫu file excel kế toán nội bộ, công việc của kế toán sẽ trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn. Các số liệu, dữ liệu được thống kê cụ thể và tính toán theo công thức có sẵn, từ đó giảm thiểu thời gian làm việc, gia tăng độ chính xác, hiệu suất chung.

2. Tải 5 Mẫu file Excel kế toán nội bộ chính xác và phổ biến nhất 2024 (Download ngay)

2.1. Mẫu file Excel sổ cái chi tiết tài khoản

Mẫu file Excel sổ cái chi tiết các khoản là tài liệu thể hiện các thông tin ghi lại các giao dịch về các khoản chi, các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong thời gian cụ thể, và được quy định trong hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp.

Với mỗi số cái excel bao gồm các thông tin về ngày tháng, số chứng từ, mã tài khoản, mã đối tượng, mô tả, số tiền nợ, số tiền có và số dư tài khoản sau mỗi giao dịch.

Ứng với mỗi trường trong mẫu file excel kế toán nội bộ số cái chi tiết tài khoản sẽ thể hiện cụ thể các thông tin thuộc giao dịch. Đưa ra cái nhìn trực quan, chi tiết cho cá nhân liên quan, dễ dàng theo dõi và đánh giá.

Giải thích thành phần chi tiết trong mẫu excel sổ cái chi tiết tài khoản:

 • Ngày: Ngày thực hiện giao dịch.
 • Số chứng từ: Mã số chứng từ tài chính liên quan đến giao dịch.
 • Mã tài khoản: Mã số tài khoản kế toán.
 • Mã đối tượng: Mã số của đối tượng liên quan đến giao dịch (ví dụ: mã khách hàng, mã nhân viên).
 • Mô tả: Mô tả ngắn gọn về nội dung của giao dịch.
 • Nợ: Số tiền nợ tương ứng với giao dịch.
 • Có: Số tiền có tương ứng với giao dịch.
 • Số dư: Số dư tài khoản sau khi thực hiện giao dịch.

mẫu file excel kế toán nội bộ

Download file excel kế toán nội bộ sổ cái chi tiết tài khoản

2.2. Mẫu file Excel kế toán nội bộ tổng hợp thu chi

Quản lý thu chi là một hoạt động quan trọng trong quá trình quản lý doanh nghiệp. Việc nắm bắt các khoản tiền thu vào, chi ra giúp doanh nghiệp kiểm soát được dòng tiền, từ đó có kế hoạch phân phối ngân sách hợp lý. Đa phần, các doanh nghiệp sử dụng mẫu file excel kế toán nội bộ  tổng hợp thu chi để dễ đánh giá. 

Bảng tổng hợp thu chi hiển thị tổng thu nhập, tổng chi tiêu và lợi nhuận trong mỗi tháng. Dữ liệu được tổng hợp từ các giao dịch chi tiết trong sổ cái hoặc các nguồn dữ liệu khác để cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính hàng tháng của tổ chức.

Thành phần chi tiết trong mẫu Excel:

 • Tháng/Năm: Tháng và năm của dữ liệu thu chi.
 • Tổng thu nhập: Tổng số tiền thu nhập trong tháng.
 • Tổng chi tiêu: Tổng số tiền chi tiêu trong tháng.
 • Lợi nhuận: Số tiền lợi nhuận (thu nhập trừ đi chi tiêu) trong tháng.
 • Mã đối tượng: Mã số của đối tượng (ví dụ: khách hàng, nhân viên).
 • Tên đối tượng: Tên của đối tượng.
 • Nợ đầu kỳ: Số tiền nợ đầu kỳ (số tiền nợ từ các kỳ trước).
 • Phát sinh nợ: Số tiền nợ phát sinh trong kỳ.
 • Phát sinh có: Số tiền có phát sinh trong kỳ (nếu có).
 • Nợ cuối kỳ: Số tiền nợ còn lại sau khi thực hiện các giao dịch trong kỳ.

mẫu file excel kế toán nội bộ

Download file excel kế toán nội bộ tổng hợp thu chi

2.3. Mẫu file Excel sổ chi tiết công nợ

Sổ chi tiết công nợ là mẫu số dùng để ghi lại các giao dịch công nợ, phải thu và phải trả phát sinh trong một thời gian theo dõi nhất định với từng khách hàng và nhà cung cấp. 

Các thông tin trong mẫu file excel sổ chi tiết công nợ bao gồm mã đối tượng, tên đối tượng, số tiền nợ đầu kỳ, số tiền nợ phát sinh và số tiền nợ cuối kỳ. Với việc ghi lại các thông tin này giúp theo dõi và quản lý các khoản nợ đối với các bên liên quan.

Thành phần chi tiết trong mẫu Excel:

 • Mã đối tượng: Mã số của đối tượng (ví dụ: khách hàng, nhân viên).
 • Tên đối tượng: Tên của đối tượng.
 • Nợ đầu kỳ: Số tiền nợ đầu kỳ (số tiền nợ từ các kỳ trước).
 • Phát sinh nợ: Số tiền nợ phát sinh trong kỳ.
 • Phát sinh có: Số tiền có phát sinh trong kỳ (nếu có).
 • Nợ cuối kỳ: Số tiền nợ còn lại sau khi thực hiện các giao dịch trong kỳ.

download file excel kế toán nội bộ

Download file Excel sổ chi tiết công nợ

2.4. Mẫu file Excel kế toán nội bộ báo cáo thuế

Mẫu file excel báo cáo thuế cung cấp các thông tin liên quan đến các loại thuế theo chu kỳ tháng bao gồm thuế Giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Với mẫu file Excel kế toán nội bộ báo cáo thuế, doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát các khoản thuế cần phải nộp hàng tháng, giúp đảm bảo tuân thủ đúng thời gian quy định nộp thuế và tối ưu hoạt động quản lý tài chính.

Thành phần chi tiết trong mẫu Excel:

 • Tháng/Năm: Tháng và năm của báo cáo.
 • Thuế GTGT phải nộp: Số tiền thuế GTGT phải nộp trong tháng.
 • Thuế TNCN phải nộp: Số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong tháng.
 • Thuế TNDN phải nộp: Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong tháng.
 • Tổng số thuế phải nộp: Tổng số tiền thuế phải nộp trong tháng.

tải file excel kế toán nội bộ

Download file Excel báo cáo thuế

2.5. Mẫu file Excel sổ sách cá nhân

Mẫu file Excel sổ sách cá nhân giúp ghi lại các giao dịch của cá nhân hoặc một tài khoản cụ thể. Đây cũng là công cụ giúp theo dõi các khoản chi tiêu, thu nhập và số dư của cá nhân.

Thành phần chi tiết trong mẫu Excel:

 • Ngày: Ngày thực hiện giao dịch.
 • Mô tả: Mô tả ngắn gọn về nội dung của giao dịch.
 • Nợ: Số tiền nợ tương ứng với giao dịch.
 • Có: Số tiền có tương ứng với giao dịch.
 • Số dư: Số dư tài khoản sau khi thực hiện giao dịch.

download file excel kế toán nội bộ

Download file Excel sổ sách cá nhân

3. Lưu ý khi sử dụng file Excel kế toán nội bộ doanh nghiệp

Khi sử dụng file excel kế toán nội bộ doanh nghiệp cần lưu ý:

 • Bảo mật thông tin: Tài liệu kế toán là các thông tin quan trọng của doanh nghiệp, chứa các thông tin nhạy cảm cần được bảo mật. Với các file chứa tài liệu quan trọng cần đặt mật khẩu và chỉ cung cấp quyền truy cập cho các cá nhân có thẩm quyền.
 • Sao lưu định kỳ: Thực hiện sao lưu các tài liệu kế toán theo thời gian định kỳ. Đặc biệt, đối với những tài liệu quan trọng cần sao lưu trước khi thực hiện chỉnh sửa hoặc cần chuyển giao cho bộ phận khác.
 • Kiểm soát phiên bản: Việc kiểm soát các phiên bản khác nhau của mẫu file excel kế toán nội bộ giúp duy trì được sự minh bạch, dễ dàng truy xuất thông tin khi cần thiết. Doanh nghiệp cần lưu lại các phiên bản chỉnh sửa, sử dụng chức năng kiểm soát hoặc ghi chú, theo dõi quá trình sửa đổi để đảm bảo mọi hoạt động làm việc của bộ phận kế toán đều chính xác. 
 • Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu: Sử dụng mẫu file excel kế toán nội bộ cần đảm bảo các công thức tính toán trong bảng tính chính xác. Bằng cách kiểm tra lại công thức tính toán trên excel với công thức trên hệ thống kế toán chính thức.
 • Giảm rủi ro từ lỗi nhập liệu: Cần kiểm tra, đối chiếu thông tin nhiều lần trong quá trình nhập liệu để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối. Sử dụng công cụ kiểm tra, sử dụng các tính năng trong excel để  hạn chế lỗi sai nhập liệu.
>>> Có thể bạn quan tâm: 

Trên đây là những thông tin chi tiết về mẫu file excel kế toán nội bộ mà Lạc Việt muốn chia sẻ đến doanh nghiệp. Với những mẫu tài liệu trên, hy vọng sẽ giúp ích cho nhân sự kế toán dễ dàng hơn trong việc triển khai, theo dõi nghiệp vụ trong nội bộ doanh nghiệp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 • Công ty Cổ phần Tin Học Lạc Việt
 • Hotline: 0901 555 063
 • Email:  accnet@lacviet.com.vn – Website: www.accnet.vn
 • Địa chỉ: 23 Nguyễn Thị huỳnh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Bài viết liên quan

6 Bước chuyển đổi hóa đơn điện tử theo TT 78, NĐ 123 chi tiết từ A-Z

Ngày đăng: 07 - 05 - 2024

Tác giả: admin

Chuyên mục: Tin tức

Lượt xem: 140 lượt

Ngày nay, việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử là xu hướng mới trong thời đại số giúp tiết kiệm tài nguyên và tăng hiệu quả quản lý khách hàng, dịch vụ. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn chưa biết cách chuyển đổi đúng quy định pháp luật. Vì vậy, […]

Top 6 Phần mềm tạo hóa đơn bán hàng trực tuyến an toàn nhất hiện nay

Ngày đăng: 06 - 05 - 2024

Tác giả: admin

Chuyên mục: Tin tức

Lượt xem: 234 lượt

Dưới đây là bảng so sánh các tính năng cơ bản của 6 ứng dụng tạo hóa đơn bán hàng tốt nhất trên thị trường: Tính năng LV-Einvoice Fast Invoice MISA meInvoice BizFly iSale360 iPOS.vn Tạo hóa đơn cơ bản ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Tạo hóa đơn VAT ✅ ✅ ✅ ✅ Tạo […]

Top 10 Phần mềm kế toán hộ kinh doanh có giá tốt nhất thị trường

Ngày đăng: 06 - 05 - 2024

Tác giả: admin

Chuyên mục: Tin tức

Lượt xem: 70 lượt

Phần mềm Đa dạng tính năng Giao diện thân thiện  Tích hợp tự động Giá thành Đánh giá Accnet ERP ✔️ ✔️ ✔️ – 1 User/ 1 năm: 3.000.000 – 1 User/ 2 năm: 5.000.000 – 1 User/ 3 năm: 7.000.000 – User tăng thêm: 1.000.000 – Đào tạo khách hàng 01 buổi 3h (nội […]

4 Cách quản lý hóa đơn điện tử đầu vào, đâu ra hiệu quả nhất 2024

Ngày đăng: 06 - 05 - 2024

Tác giả: admin

Chuyên mục: Tin tức

Lượt xem: 81 lượt

Quản lý hóa đơn điện tử là tổ chức, lưu trữ chứng từ, bao gồm một quy trình kiểm soát tuân thủ pháp luật. Việc triển khai cách quản lý hóa đơn số thành công có thể mang lại nhiều lợi ích về tài chính cho các công ty. Hãy cùng Lạc Việt Accnet theo […]

Kế toán quản trị là gì? Ứng dụng thực tiễn trong các ngành, lĩnh vực

Ngày đăng: 25 - 04 - 2024

Tác giả: admin

Chuyên mục: Tin tức

Lượt xem: 171 lượt

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng cạnh tranh, việc áp dụng kế toán quản trị vào doanh nghiệp không chỉ có lợi trong việc duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp mà còn mang lại lợi nhuận tối đa. Để hiểu về khái niệm này sâu hơn, hãy cùng Lạc Việt […]