Cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200 chuẩn nhất

Cách lập báo cáo tài chính doanh nghiệp

Lập báo cáo tài chính là một nghiệp vụ kế toán quan trọng của doanh nghiệp. Thực hiện lập và nộp báo cáo đúng thời gian quy định là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp. Vậy báo cáo tài chính là gì? Cách lập báo cáo tài chính như thế nào? Theo dõi bài viết này để biết được thông tin chi tiết nhé.

1. Báo cáo tài chính doanh nghiệp là gì?

Báo cáo tài chính là tổng hợp nhiều loại báo cáo khác nhau thể hiện tình hình tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu, các loại nợ có, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ, năm kế toán.

Báo cáo tài chính doanh nghiệp là gì

Với cơ quan nhà nước, báo cáo tài chính thể hiện tình hình tài chính, khả năng sinh lời của doanh nghiệp, làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ nộp thuế kinh doanh.

Báo cáo tài chính được chia thành 2 loại với các quy định cụ thể như sau:

 • Báo cáo tài chính tổng hợp: được quy định tại thông tư hướng dẫn trình bày báo cáo tài chính và chuẩn mực kế toán số 25.
 • Báo cáo tài chính hợp nhất

2. Cách lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp có yêu cầu và nguyên tắc gì?

Dựa theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 về trình bày báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần lập báo cáo dựa trên những yêu cầu sau:

 • Báo cáo tài chính phải chính xác, rõ ràng, trung thực với tình hình tài chính và kết quả kinh doanh.
 • Trình bày báo cáo tài chính khách quan.
 • Phản ánh đúng bản chất kinh tế hơn hình thức hợp pháp.
 • Tuân thủ yêu cầu về tính thận trọng
 • Báo cáo tài chính phải đầy đủ trên mọi khía cạnh.

Cần tuân thủ nguyên tắc theo quy định tại điều 102 thông tư 200. Bao gồm các nguyên tắc sau:

 • Nguyên tắc hoạt động liên tục
 • Nguyên tắc nhất quán
 • Nguyên tắc trọng yếu, tập hợp
 • Nguyên tắc bù trừ
 • Nguyên tắc có thể so sánh
 • Nguyên tắc cơ sở dồn tích.

>>> Xem ngay: Hệ thống tài khoản theo thông tư 200

3. Những quy định liên quan về cách lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

Kế toán viên lập báo cáo tài chính cần hiểu rõ những quy định liên quan bên dưới để thực hiện đúng quy định, tránh các sai sót khi thực hiện nghiệp vụ.

Những quy định khi lập báo cáo tài chính

3.1 Xác định rõ đối tượng chế độ kế toán

Kế toán viên cần xác định rõ doanh nghiệp thuộc đối tượng nào để tiến hành lập báo cáo tài chính. Theo đó, các chế độ kế toán được quy định như sau:

 • Với doanh nghiệp lớn sẽ áp dụng báo cáo tài chính được quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC.
 • Trường hợp là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa sẽ áp dụng báo cáo tài chính năm theo quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC.

3.2 Các loại báo cáo, giấy tờ cần lập

Một bộ báo cáo tài chính sẽ bao gồm những những tờ khai và báo cáo tài chính sau:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Bảng cân đối kế toán theo mẫu B01-DN
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo mẫu B3-DN
 • Báo cáo kết quả kinh doanh theo mẫu B02-DN
 • Bảng thuyết minh báo cáo tài chính theo mẫu B09-DN.

3.3 Thời gian nộp báo cáo tài chính

Thời hạn nộp báo cáo tài chính được quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật kế toán 2015 như sau:

 • Doanh nghiệp ngoài nhà nước: Thời hạn nộp báo cáo tài chính là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.
 • Đối với doanh nghiệp nhà nước sẽ được quy định thời hạn nộp theo quý và năm riêng.

4. Cách lập báo cáo tài chính với các bước chi tiết

Để thực hiện cách lập báo cáo tài chính hay cách làm báo cáo tài chính cho doanh nghiệp, cách làm báo cáo tài chính cho doanh nghiệp, kế toán viên cần thực hiện theo các bước như sau:

Cách lập báo cáo tài chính với các bước chi tiết

Bước 1: Tập hợp và kiểm tra chứng từ kế toán

Tập hợp các chứng từ kế toán phát sinh trong năm tài chính

Tiến hành kiểm tra đối chiếu với các báo cáo thuế đã kê khai định kỳ đã nộp cho cơ quan thuế.

Bước 2: Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ phát sinh

Tiến hành hạch toán, phản ánh chứng từ vào sổ kế toán. Bước hạch toán có thể ghi nhận trên nhiều hình thức khác nhau như trên file excel hoặc các phần mềm kế toán chuyên nghiệp.

Bước 3: Phân loại các nghiệp vụ kế toán theo tháng, quý

Thực hiện các tác phân loại các nghiệp vụ phát sinh theo quý giúp quá trình lập báo cáo tài chính thêm chuẩn xác. Các nghiệp vụ cần được phân loại rõ ràng như chi phí trả trước, chi phí khấu hao, …

Bước 4: Nhóm tài khoản cho các nghiệp vụ phát sinh

Các nhóm tài khoản :

 • Nhóm hàng tồn kho
 • Nhóm công nợ phải trả, phải thu
 • Nhóm các khoản đầu tư
 • Nhóm chi phí trả trước
 • Nhóm tài sản cố định
 • Nhóm doanh thu
 • Nhóm giá vốn
 • Nhóm chi phí quản lý

Bước 5: Thực hiện nghiệp vụ bút toán tổng hợp và kết chuyển

Tiến hành kết chuyển doanh thu, chi phí, các khoản lãi lỗ. Đảm bảo các tài khoản không có số dư cuối kỳ.

Bước 6: Làm báo cáo tài chính

Kế toán truy cập vào phần mềm hỗ trợ kê khai của tổng cục thuế, đăng nhập vào tài khoản của doanh nghiệp. Tiến hành chọn nhập tờ khai báo cáo tài chính để điền thông tin. Sau khi điền thông tin, kế toán xuất file XML để lưu bảng kê khai.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, tài liệu báo cáo tài chính, doanh nghiệp có thể nộp báo cáo tài chính trực tuyến qua trang web https://thuedientu.gdt.gov.vn

Cách lập báo cáo tài chính hay làm báo cáo tài chính cho doanh nghiệp vô cùng quan trọng cần được thực hiện chính xác và đúng theo quy định của pháp luật. Nhiều doanh nghiệp hiện nay đã tiến hành tích hợp sử dụng các phần mềm kế toán để thực hiện báo cáo tài chính nhanh chóng, dễ dàng. Liên hệ ngay phần mềm kế toán Accnet để nhận được tư vấn sử dụng phần mềm giúp quy trình thực hiện quyết toán thuế và lập báo cáo tài chính chuyên nghiệp.

> Tìm hiểu thêm: