Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

Khi nhắc đến kế toán người ta liên tưởng đến ngay những hình ảnh đầu bù tóc rối đi sớm về khuya hay vai mang chứng từ đầu đội sổ sách. Để thấy được công việc và gánh nặng mà người kế toán phải mang. Nhưng đó có thể là những hình ảnh trước đây, ở thời điểm hiện tại với sự thay đổi số hóa đời sống. Thì công việc của người kế toán đã không còn phải vất vả ngược xuôi. Bởi những công cụ, giải pháp hỗ trợ mà trong đó phải kể đên là phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp.

1.Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

Để hiểu chi tiết về phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp, trước hết hãy tìm hiểu một số khái niệm liên quan như hành chính sự nghiệp là gì? Kế toán hành chính sự nghiệp là gì nhé.

1.1 Kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

Hành chính sự nghiệp hay đơn vị hành chính sự nghiệp dùng để chỉ các đơn vị, cơ quan, tổ chức hành chính công. Hoạt động dựa trên các nguồn kinh phí do Nhà nước cấp. Hoặc được các cơ quan cấp trên cấp xuống. Theo các hình thức như: hội phí, học phí, viện phí..những nguồn này được thu từ hoạt động dịch vụ, kinh doanh. Nhằm mục đích, phục vụ cho các nhiệm vụ Nhà Nước chủ yếu là hoạt động chính trị xã hội.

Kế toán hành chính sự nghiệp là bộ phận có trách nhiệm chấp hành, quản lý ngân sách, điều hành các hoạt động kinh tế, tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp như Ủy ban, trường học, bệnh viện, … Các đơn vị hành chính sự nghiệp cần lập dự toán để có thể quản lý hiệu quả và chủ động trong các khoản chi tiêu. Dựa vào báo cáo dự toán, kinh phí sẽ được Nhà nước cấp cho từng đơn vị.

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

1.2 Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp miễn phí hay tính phí là một hệ thống được thiết lập để hỗ trợ đắc lực để kế toán viên thực hiện các nhiệm vụ của mình. Phần mềm bao gồm các phân hệ được thiết lập theo nguyên tắc tuân thủ các Thông Tư của nhà nước. Hiện nay, các phần mềm được xây dựng linh hoạt, có thể dễ dàng thay đổi tùy theo mô hình hoạt động của các tổ chức.

Các phần mềm sẽ giúp kế toán hành chính thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Quản lý, ghi chép và phản ánh kịp thời các thông tin về việc sử dụng chuyển đổi tài sản, vật tư, tiền vốn. Việc hình thành kinh phí và quá trình sử dung kinh phí, kèm theo đó là tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị.
 • Theo dõi và kiểm soát tình hình thu chi, tình hình triển khai kinh tế tài chính, quản lý sử dụng vật tư tài sản của đơn vị, việc chấp hành kỷ luật thu nộp ngân sách và các chê sđộ chính sách của Nhà Nước.
 • Quản lý, theo dỗi, kiểm tra việc phân phối nguồn kinh phí cho các đơn vị cấp dưới cần dự toán. Cũng như, tình hình chấp hành các dự toán thu chi và quyết định của đơn vị này.
 • Lập và nộp báo cáo tài chính định kỳ đến các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tại chính theo đúng thời hạn quy định.
 • Cung cấp tài liệu và thông tin cho việc xây dựng kế hoạch dự toán, định mức chi tiêu, phân tích và đánh giá hiệu quả công việc khi sử dụng nguồn kinh phí tại đơn vị.

2. Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp tuân thủ thông tư chính sách nào?

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp miễn phí hay tính phí cần tuân thủ theo một số quy định của Nhà nước Việt Nam như sau:

 • Thông tư số 107/2017/TT-BTC đáp ứng các quy định về chứng từ kế toán, nguyên tắc hoạch toán, sổ sách, báo cáo tài chính, hệ thống tài khoản.
 • Nghị định số 11/2020/NĐ-CP quy định về các chứng từ, biểu mẫu giao dịch với Kho bạc nhà nước. Thông tư số 18/2020/TT-BTC hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
 • Thông tư số 45/2018/TT-BTC quy định về tính quản lý hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại đơn vị và tài sản cố định Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý, không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
 • Thông tư số 99/2018/TT-BTC về việc hỗ trợ lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên
 • Thông tư 77/2017/TT-BTC những thông tin quy định liên quan đến việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc.
 • Thông tin 39/2016/TT-BTC việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT161/2012/TT-BTC về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc Nhà nước.

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

3. Định khoản kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 107

Việc quản lý và chủ động trong các khoản chi tiêu của đơn vị. Hằng năm các đơn vị hành chịn sự nghiệp cần phải tạo lập dự toán cho từng khoản tiêu. Sau đây là các định khoản kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 107 được phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp áp dụng. Dowload tại đây:

4. Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp chuẩn quy định mới nhất

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

Bỏ đi hình ảnh đầu bù tóc rối, đi sớm về khuya, vùi mình vào chứng từ, kế toán thời hiện đại năng động và tinh gọn hơn bởi sự trợ giúp từ phần mềm và công cụ số. Với phần mềm kế toán AccNet, các đơn vị hành chính sẽ có một giải pháp nâng cao công tác hiệu quả:

 • Tự động tổng hợp các số liệu, kết chuyển doanh thu, lập tờ khai thuế, báo cáo tài chính;
 • Số hóa từng quy trình, tường minh khi đối chiếu chứng từ, sổ sách, phát hiện và phát cảnh báo sai lệch ngay lập tức;
 • Hệ thống đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán theo các thông tư, quyết định mới nhất của Bộ Tài Chính và cơ quan thuế.
 • Phân tích đa nguồn kinh phí, kết xuất thông tin đa chiều.
 • Dễ dàng chuyển đổi dữ liệu lên phần mềm nhờ tính năng nhập khẩu excel và kết nối hóa đơn điện tử.
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí và dễ dàng truy cập mọi lúc, mọi nơi.

Việc sử dụng kịp thời và đầy đủ các chế độ kế toán mới và đặc biệt là phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp miễn phí hay tính phí sẽ là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các cán bộ tài chính – kế toán trong thời đại mới. Nâng cao hiệu quả chất lượng trong công tác kế toán và quản lý tài chính tại đơn vị.