Hợp nhất dữ liệu đa chi nhánh

Đối với các công ty có mô hình đa cấp, đa chi nhánh có nhiều địa điểm kinh doanh phân tán ở nhiều khu vực khác nhau. Việc quản lý hệ thống dữ liệu của các công ty thành viên, chi nhánh là công việc mất nhiều thời gian và công sức. Thông thường doanh nghiệp thu thập dữ liệu bằng cách trụ sở chính chờ báo cáo từ các chi nhánh gửi về bằng file excel và tổng hợp lại, cách làm này khiến việc tổng hợp báo cáo luôn ở thế bị động, trụ sở chính sẽ phải phụ thuộc vào tiến độ gửi báo cáo của các chi nhánh. Cách làm thủ công như vậy không chỉ khiến các doanh nghiệp mất rất nhiều thời gian mà khi dữ liệu bị phân tán ở nhiều nơi sẽ dẫn đến việc dễ sai lệch số liệu.

hợp nhất dữ liệu đa chi nhánh

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP với khả năng hợp nhất dữ liệu đáp ứng yêu cầu của các công ty có mô hình đa cấp, đa chi nhánh với nhiều địa điểm làm việc khác nhau, cung cấp báo cáo cho từng đơn vị thành viên và tự động hợp nhất dữ liệu cho toàn công ty giúp hệ thống dữ liệu được bảo toàn chính xác, tiết kiệm thời gian và tránh sai sót.

Các Mô Hình Hợp Nhất Dữ Liệu Đa Chi Nhánh

Module Hợp nhất dữ liệu đa chi nhánh của Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP cung cấp 3 mô hình (cấp độ) hợp nhất dữ liệu khác nhau tùy theo nhu cầu doanh nghiệp:

 • Hợp nhất các Báo cáo tài chính.
 • Hợp nhất tất cả báo cáo từ tổng hợp đến chi tiết với hệ thống mã danh mục thiết lập thống nhất trong các đơn vị thành viên.
 • Hợp nhất tất cả các báo cáo từ tổng hợp đến chi tiết với hệ thống mã danh mục thiết lập khác nhau trong các đơn vị thành viên. Cho phép sử dụng cùng hoặc khác đồng tiền hạch toán, cùng hoặc khác niên độ kế toán,…

Lợi Ích Của Việc Hợp Nhất Dữ Liệu Đa Chi Nhánh

 • Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP với các mô hình hợp nhất dữ liệu linh hoạt giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng lựa chọn mô hình phù hợp với nhu cầu của mình.
 • Dữ liệu được phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP tự động hợp nhất giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn đảm bảo được tính toàn vẹn dữ liệu. Đáp ứng yêu cầu công ty có mô hình đa cấp, đa chi nhánh có nhiều nơi làm việc khác nhau.
 • Cung cấp báo cáo cho từng đơn vị thành viên và tự động hợp nhất dữ liệu cho toàn công ty theo đơn vị kinh doanh (Business Unit).
 • Nhà lãnh đạo có thể điều hành hoạt động doanh nghiệp, xem báo cáo dữ liệu từ các chi nhánh thông qua các thiết bị như laptop, tablet,… ở bất cứ đâu mà không cần có mặt trực tiếp tại văn phòng.

Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Hợp Nhất Dữ Liệu Đa Chi Nhánh

Trả lời: Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP vận hành theo mô hình Server-Client nên việc cài đặt phần mềm và lưu trữ dữ liệu của toàn bộ doanh nghiệp từ công ty mẹ đến tất cả công ty thành viên chỉ tập trung duy nhất trên máy chủ (Server) của công ty mẹ. Tất cả các máy trạm làm việc (Client) chỉ cần truy xuất vào phần mềm thông qua đường dẫn (Link) và thông tin truy cập (User-Password) do người quản trị hệ thống cung cấp để sử dụng phần mềm mà không cần cài đặt phần mềm.

Trả lời: Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP vận hành Online nên số liệu của chi nhánh được chuyển tự động và tức thì về công ty mẹ sau khi hoàn tất từng nghiệp vụ.

Trả lời: Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP có thể tổng hợp số liệu theo nhiều cấp độ khác nhau bao gồm:

 • Tất cả số liệu của công ty mẹ và các chi nhánh.
 • Số liệu của các chi nhánh.
 • Số liệu của công ty mẹ và một số chi nhánh.
 • Số liệu của một số chi nhánh.