Kế toán giá thành

Đối với các doanh nghiệp có hoạt động về sản xuất, chế biến, chế tạo,.. công việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là một trong những vấn đề khó khăn đối với bộ phận kế toán.

Vì giá nguyên vật liệu thường xuyên thay đổi, nhiều loại chi phí phát sinh và trải qua nhiều công đoạn sản xuất, năng suất làm việc,… bộ phận kế toán có thể không kiểm soát hết được các loại chi phí, đó là những lý do gây áp lực rất lớn cho kế toán tính giá thành sản phẩm, làm sao đưa ra được mức giá sản phẩm hợp lý, có tính cạnh tranh trên thị trường và công ty phải có lợi nhuận tốt nhất có thể.

phân hệ kế toán giá thành

Hiểu được vấn đề đó, phân hệ kế toán giá thành của Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP giúp tập hợp, phân bổ toàn bộ chi phí nguyên vật liệu và các chi phí khác phát sinh trong quá trình sản xuất từ khi bắt đầu đến khi nhập kho thành phẩm cuối cùng trong từ kỳ sản xuất.

Lợi Ích Của Phân Hệ Kế Toán Giá Thành

Quản lý định mức nguyên vật liệu (BOM):

 • Hỗ trợ thiết lập chi tiết định mức chi phí sản xuất theo hai yếu tố:
  • Định mức nguyên vật liệu
  • Định mức chi phí
 • Hỗ trợ tính giá bán theo các yếu tố:
  • Áp giá xuất kho hoặc giá mua gần nhất cho nguyên vật liệu
  • Lợi nhuận trên giá bán
  • Chi phí bán hàng khác
 • Tập hợp chi phí sản xuất: Hệ thống hỗ trợ tập hợp chi phí sản xuất theo nhiều cấp độ chi tiết:
  • Theo phân xưởng xản xuất
  • Theo công đoạn sản xuất
  • Theo đơn hàng
  • Theo dự án
  • Theo Trung tâm phí/Thành phẩm
 • Phân bổ chi phí sản xuất: Hệ thống hỗ trợ nhiều phương án phân bổ chi phí sản xuất, tự động hạch toán kết quả phân bổ
  • Căn cứ giá trị nguyên vật liệu chính
  • Căn cứ số lượng nhập kho của tất cả thành phẩm
  • Căn cứ số lượng nhập kho của mỗi nhóm thành phẩm
  • Căn cứ số lượng nhập kho và đơn giá bán bình quân của tất cả thành phẩm
  • Căn cứ số lượng nhập kho và đơn giá bán bình quân của mỗi nhóm thành phẩm
  • Các căn cứ theo đặc thù khác
 • Tính giá thành theo nhiều đối tượng
  • Thành phẩm, bán thành phẩm
  • Phân xưởng sản xuất
  • Công đoạn sản xuất
  • Đơn hàng, dự án

Các Tính Năng Ưu Việt Của Phân hệ Kế Toán Giá Thành

 • Ứng dụng phương pháp tính:
  • Phương pháp giản đơn
  • Phương pháp Hệ số, tỷ lệ
  • Giá thành định mức (NVL định mức + CP SX thực tế)
  • Giá thành công đoạn
 • Quản lý giá thành chuyên sâu:
  • Chi tiết theo từng công đoạn
  • Yếu tố chi phí: Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí quản lý doanh nghiệp…
  • Ứng xử chi phí: Biến phí, định phí
 • Với sự hỗ trợ của phân hệ kế toán giá thành, giá thành được cập nhật tự động cho thành phẩm nhập kho. Giá thành bán thành phẩm được cập nhật tự động vào chi phí nguyên vật liệu cho công đoạn tiếp theo.

Giao Diện Phân Hệ Kế Toán Giá Thành

giao diện báo cáo phân hệ kế toán giá thành

Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Phân hệ Kế Toán Giá Thành

Trả lời:Phân hệ kế toán giá thành của Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP hỗ trợ người dùng thiết lập không giới hạn các phiên bản định mức nguyên liệu. Với mỗi phiên bản định mức nguyên liệu người dùng có thể chủ động khai báo thời gian có hiệu lực áp dụng.

Trả lời:Phân hệ kế toán giá thành của Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP có thể tính giá thành chi tiết theo từng lô sản xuất, có thể áp dụng phù hợp cho các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực Dược phẩm, Hoá chất, Thức ăn, đồ uống, Sản phẩm đóng hộp…

Trả lời:Phân hệ kế toán giá thành của Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP hỗ trợ tập hợp chi phí chi tiết theo từng Phân xưởng sản xuất, vì vậy giá thành sản phẩm có thể được tính toán riêng hoặc chung tuỳ theo nhu cầu của người quản trị.