Quản lý kho

Phân hệ Quản Lý Kho của Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP là một phân hệ hoàn chỉnh, cung cấp đầy đủ các thông tin về nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa (mã hàng) trên toàn bộ hệ thống kho của công ty. Phân hệ này là công cụ hỗ trợ đắc lực cho quy trình nhập, xuất, luân chuyển nội bộ, kiểm kê và thực hiện các chức năng theo đúng yêu cầu của doanh nghiệp. Phân hệ Quản Lý Kho giúp quản lý chặt chẽ tránh sai sót, đảm bảo số dư hàng tồn kho thực tế đúng với sổ sách. Ngoài ra, phân hệ này còn cho phép quản lý cách tính giá xuất kho theo từng mã hàng, tự động hạch toán kế toán chuyển vào sổ cái cho phân hệ Kế toán tài chính. Tự động tạo lập các báo cáo quản trị phân tích chi tiết, tổng hợp về hàng hoá vật tư tồn kho nhằm tối ưu hóa vòng luân chuyển hàng hóa cũng như lượng hàng tồn kho dự trữ hiệu quả hơn.

quản lý kho

Lợi Ích Của Phần Mềm Quản Lý Kho

 • Phân loại hàng hóa: Phân hệ Quản Lý Kho của Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP giúp doanh nghiệp phân loại hàng hóa thành từng nhóm tương đồng về một vài thuộc tính liên quan với nhau, trong trường hợp hàng hóa có số lượng mặt hàng lớn và đa dạng về chủng loại.
 • Chức năng phân loại hàng hóa sẽ đảm bảo việc phân tích thống kê doanh số, lãi gộp theo từng nhóm mặt hàng sau này, giúp nhà quản trị có một góc nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Quản lý thông tin mặt hàng: Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP giúp quản lý chặt chẽ các thông tin liên quan đến mỗi mặt hàng như quản lý nhập/ xuất/ tồn kho, hạn sử dụng mặt hàng, thông tin tài khoản tồn kho, doanh thu, chi phí, giá vốn, thuế GTGT,… giúp bộ phận kho hàng hoặc kế toán có thể dễ dàng truy xuất thông tin khi cần.
 • Quản lý tồn kho đa chiều: Phân hệ Quản Lý Kho với chức năng quản lý tồn kho đa chiều giúp nhân viên bộ phận kho hàng dễ dàng quản lý và tìm kiếm các mặt hàng trong kho như nằm ở vị trí nào trong kho, số lô của mặt hàng, số seri, hạn sử dụng, tuổi kho,…
 • Tối ưu hóa việc lưu kho, tránh sai sót trong quá trình xuất nhập: Phần mềm AccNetERP cho phép điều chuyển hàng hóa từ vị trí này sang vị trí khác hoặc từ kho này sang kho khác, Phân hệ Quản Lý Kho sẽ lưu trữ chính xác vị trí giúp dễ dàng tìm kiếm khi cần.
 • Nhà quản lý, lãnh đạo có thể quản lý công việc mọi lúc mọi nơi: AccNetERP được áp dụng công nghệ Điện toán đám mây giúp nhân viên có thể làm việc từ xa và người quản lý, nhà lãnh đạo dễ dàng truy xuất thông tin báo cáo của các phòng ban mọi lúc, mọi nơi.

Giao Diện Của Phần Mềm Quản Lý Kho

báo cáo phân tích tuổi hàng tồn kho

Các Tính Năng Ưu Việt Của Phần Mềm Quản Lý Kho

Tính năng ưu việt:

 • Hiển thị tình trạng nhập: Báo giá, đặt hàng, đã thực nhận, đã ra hoá đơn.
 • Hiển thị tình trạng xuất: Báo giá, đặt hàng, đã xuất, đã giao hàng, đã xuất hoá đơn.
 • Quản lý mặt hàng theo cấu hình, màu sắc, kích thước.
 • Quản lý tồn kho đa chiều: Quản lý kho, vị trí kho, lô, seri. Quản lý kho kết hợp giữa tồn kho vật lý (thực nhập, thực xuất) và tồn kho sổ sách (nhập, xuất theo hoá đơn).
 • Nhập, xuất, tồn kho theo nhiều đơn vị tính.
 • Kiểm soát lô: Theo dõi tình trạng, tính chất, hiệu lực, hạn sử dụng, truy xuất nguồn gốc của lô.
 • Tính tuổi hàng tồn kho.
 • Báo cáo các mặt hàng dưới mức tồn kho an toàn.
 • Phân loại hàng tồn kho theo ABC.
 • Tích hợp hoàn toàn với các phân hệ khác Tính giá xuất kho: – Phương pháp tính giá: FIFO, BQGQ cuối kỳ, BQGQ liên hoàn, Thực tế đích danh theo lô.
 • Cấp độ tính giá: Mã hàng, Kho, Vị trí kho, Lô, Seri.

Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Phần Mềm Quản Lý Kho

Trả lời:Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP cho phép quản lý xuất, nhập, tồn theo nhiều đơn vị tính và theo hệ số quy đổi. Ví dụ phần mềm hỗ trợ quy đổi: 1 thùng = 24 lon, 1 cuộn = 100m,…Bộ phận kho có thể linh hoạt, chủ động tạo mới các hệ số quy đổi đúng với các mặt hàng của doanh nghiệp mình và có thể xem thống kê số lượng tồn theo đơn vị tính quy đổi.

Trả lời: Dữ liệu phân hệ Quản Lý Kho được đồng bộ với Phân hệ Kế toán trong phần mềm AccNetERP giúp bộ phận kế toán có thể dễ dàng kế thừa dữ liệu từ bộ phận kho (một hoặc nhiều lần), kiểm soát và đối chiếu thông tin thực tế nhập, xuất kho so với chứng từ thực nhận, phát hiện các sai sót ngay khi nhập dữ liệu.