nghiệp vụ kế toán bán hàng

Hoạt động mua bán là một trong những hoạt động chủ yếu của các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, nghiệp vụ liên quan đến kế toán bán hàng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc quản lý dòng tiền giao dịch. Bài viết sau chúng ta sẽ sâu và tìm hiểu rõ hơn về chức năng và các nghiệp vụ cơ bản của kế toán bán hàng là gì.

>>> Có thể bạn quan tâm:

1. Kế toán bán hàng có nhiệm vụ gì?

Hiện nay kế toán bán hàng trong doanh nghiệp có nhiệm vụ:

 • Phản ảnh hiện trạng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình bán hàng một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời. Thực hiện tính giá vốn cho hàng mua, hàng bán, lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Ra doanh số bán hàng một cách phù hợp đúng đắn phục vụ cho việc kinh doanh. Thực hiện tốt các công tác kiểm kê, bảo quản và đảm bảo an toàn cho hàng hóa lưu kho.
 • Thực hiện đầy đủ, kịp thời và chính xác các chi phí, doanh thu, kết quả hoạt động kinh doanh của toàn doanh nghiệp trong kỳ hoạch toán.
 • Tổng hợp báo cáo và cung cấp thông tin theo yêu cầu quản lý.

Bên cạnh các nhiệm vụ đã liệt kê, kế toán bán hàng còn có thể thực hiện các nhiệm vụ khác do kê toán trưởng hoặc trưởng bộ phận giao. Và để giảm bớt khối lượng công việc cho người kế toán. Hiện nay các doanh nghiệp thường đưa phần mềm vào để hỗ trợ. Và AccnetERP sẽ là một trong những công cụ và điểm đến đáng tin cậy cho doanh nghiệp.

2. Nghiệp vụ kế toán bán hàng là gì?

nghiệp vụ kế toán bán hàng

Nghiệp vụ kế toán bán hàng là một kỹ năng mà mỗi nhân viên kế toán cần phải có để kiểm soát công nợ, các khoản chi phí của doanh nghiệp. Liên quan trực tiếp đến các nghiệp vụ của quá trình bán hàng.

Mỗi ngành nghề, lĩnh vực sẽ có nét đặc trưng riêng. Vậy nên, nghiệp vụ kế toán bán hàng cũng có sự khác nhau để phù hợp với lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ. Và sau đây là các nghiệp vụ cơ bản liên quan của kế toán bán hàng có thể tham khảo để phục vụ cho doanh nghiệp như sau:

 • Lĩnh vực siêu thị: kiểm tra cập nhật thường xuyên trình trạng hàng hóa. Lưu trữ hóa đơn đối chiếu doanh thu đã thu mua tổng kết định kỳ tránh sai số. Thực hiện tính toán các chương trình khuyến mãi, ưu đãi….
 • Đại lý: doanh nghiệp thực hiện lập phiếu xuất kho hàng gửi cho đại lý. Hoặc ra các hóa đơn GTGT kèm với hàng hóa gửi bán cho đại lý. Lập và gửi bảng kê khai ghi nhận doanh thu và hoạch toán chi phí gửi đại lý.
 • Lĩnh vực xuất nhập khẩu: liên quan đến việc xuất khẩu trực tiếp và xuất khẩu ủy thác.
 • Nhà hàng khách sạn: cập nhật và tính toán giá thành cụ thể.

3. Các nghiệp vụ kế toán bán hàng chi tiết chuẩn nhất

Các nghiệp vụ cơ bản của kế toán bán hàng chi tiết chuẩn nhất mà doanh nghiệp có thể tham khảo

3.1 Kế toán bán hàng theo giá trên hợp đồng

Đối với các nghiệp vụ của kế toán bán hàng phát sinh theo giá trên hợp đồng bán hàng, thì sẽ có các hoạt động như sau:

 • Nhân viên bán hàng/kinh doanh ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng
 • Đến thời gian giao hàng nhân viên bán hàng/kinh doanh sẽ lập yêu cầu xuất hàng
 • Kế toán thực hiện lập phiếu xuất kho và chuyển cho trưởng bộ phận ký duyệt
 • Thủ kho xuất hàng và ghi sổ
 • Và nhân viên kinh doanh hoặc giao hàng tiến hành giao hàng cho khách
 • Các nghiệp vụ liên quan đến kế toán bán hàng thực hiện ghi nhận doanh số
 • Tiến hành xuất hóa đơn cho khách hàng
 • Tiến hành giao hóa đơn và yêu cầu khách hàng thanh toán

Hướng dẫn hạch toán:

Ghi nhận cho doanh thu:

 • Nghiệp vụ kế toán bán hàng ghi nhận Nợ TK 111, 131: Tổng giá thanh toán
 • Ghi nhận Có TK 511, 512: Doanh thu bán hàng chưa bao gồm thuế
 • Ghi nhận Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp nếu có, liên quan về thuế GTGT đầu ra.

Thông tin về giá vốn:

 • Nợ TK 632: Giá vốn trong hàng bán
 • Có TK: 152, 156…

thu tiền bán hàng ghi nhận:

 • Nợ TK: 111, 112
 • Có 131 : tiền phải thu của khách hàng

3.2 Các nghiệp vụ của kế toán bán hàng có chiết khấu thương mại

nghiệp vụ kế toán bán hàng

Trong khi giao kết thỏa thuận đôi bên nếu việc giao dịch mua bán với số lượng hàng hóa lớn thì sẽ có những khoảng chiết khấu thương mại thì quy trình bán hàng sẽ được thực hiện như sau:

 • Báo giá căn cứ vào nhu cầu thực tế của khách hàng
 • Sau khi thống nhất và đồng ý giao hàng, nhân viên kinh doanh làm đề nghị xuất kho
 • Kế toán thực hiện lập phiếu xuất kho và chuyển cho trưởng bộ phận ký duyệt
 • Thủ kho xuất hàng và ghi sổ kho để theo dõi
 • Và nhân viên kinh doanh hoặc giao hàng tiến hành giao hàng cho khách. Và làm đề nghị hàng cho khách hàng hưởng chiết khấu thương mại nếu thỏa mãn điều kiện hưởng chiết khấu.
 • Kế toán bán hàng thực hiện ghi nhận doanh số, công nợ và theo dõi việc cho khách hàng hưởng chiết khấu.
 • Tiến hành xuất hóa đơn cho khách hàng
 • Tiến hành giao hóa đơn và ký vào biên bản xác nhận đã nhận hóa đơn gốc.

Hướng dẫn định khoản

Doanh thu:

 • Nợ TK 111, 131: Tổng giá trị được thanh toán
 • Có TK 511, 512: Doanh thu bán hàng
 • Có TK 3331: Thuế giá trị gia tăng cần nộp (nếu có)

Khoản chiết khấu thương mại cho khách hàng được ghi nhận:

 • Nợ TK 5211 Chiết khấu thương mại
 • Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng
 • Nợ TK 33311: Thuế GTGT đầu ra được giảm
 • Có TK 111, 112, 131: Tổng tiền được chiết khấu

3.3 Các nghiệp vụ liên quan đến kế toán bán hàng có khuyến mãi

Bán hàng khuyến mãi sẽ có 2 trường hợp như sau:

Trường hợp bán hàng khuyến mãi không kèm điều kiện có các hoạt động như:

 • Trước khi tiến hành chương trình:

Đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương . Trước ngày chương trình khuyến mại ít nhất là 7 ngày. Sau khi được duyệt thì lập đề nghị xuất kho hàng hóa.

Không đăng ký với sở Công thương. Căn cứ vào chương trình khuyến mại lập đề nghị xuất kho hàng hóa.

 • Lập phiếu xuất kho để kế toán trưởng ký duyệt.
 • Thủ kho xuất kho dựa trên thông tin của phiếu xuất kho.
 • Ghi sổ kho và ghi sổ kế toán kho.
 • Bộ phận phụ trách sẽ đem hàng hóa để thực hiện chương trình.
 • Kế toán xuất hóa đơn cho hàng khuyến mại và ghi nhận các chi phí thực hiện.

Định khoản:

 • Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng
 • Nợ TK 6421 (TT133)
 • Có TK 155, 156

Trường hợp bán hàng khuyến mãi có kèm điều kiện có các hoạt động như:

 • Lập phiếu xuất kho để kế toán trưởng ký duyệt
 • Thủ kho xuất kho dựa trên thông tin của phiếu xuất kho và ghi sổ kho
 • Nhân viên kinh doanh phụ trách sẽ đem hàng hóa giao khách hàng
 • Kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng và doanh số của hàng khuyến mãi
 • Kế toán xuất hóa đơn cho khách hàng
 • Sau chương trình khuyến mãi nhân viên kinh doanh đối chiếu và xác định điều kiện để khách hàng hưởng chương trình khuyến mãi. Và tiến hành trả hàng cho khách hàng
 • Lập báo cáo kết quả chương trình khuyến mãi gửi cho Sở Công thương

>>> Tham khảo thêm các bài viết liên quan khác:

3.4 Nghiệp vụ kế toán bán hàng giảm giá

nghiệp vụ kế toán bán hàng

Nghiệp vụ kế toán bán hàng giảm giá thường sẽ có các hoạt động như sau:

 • Lập biên bản nếu hàng mua về không đúng quy cách của chương trình giảm giá theo hợp đồng đã ký với khách hàng.
 • Lập hóa đơn giảm giá cho khách hàng
 • Hạch toán và ghi sổ kế toán

Định khoản:

 • Nợ TK 5213 – Giảm giá hàng bán chưa có thuế GTGT
 • Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp của hàng bán phải giảm giá
 • Có các TK 111, 112, 131…

3.5 Hạch toán hàng bán trả lại

Đối với trường hợp khách hàng nhận hàng không đúng và trả lại thì nhiệm vụ của kế toán là lập phiếu kho dựa trên số hàng bị trả ghi vào sổ kho.

 • Hai bên lập biên bản ghi nhận lại vấn đề và nguyên nhân trả hàng.
 • Bên trả hàng cần cung cấp đầy đủ phiếu xuất kho, biên bản ghi nhận việc giao nhận hàng.
 • Lập hóa đơn số lượng hàng trả với bên trả hàng
 • Lập phiếu nhập kho và đưa lại cho bên nhận hàng trả lại

Định khoản

Nhận lại hàng bị trả lại:

 • Nợ TK 154, 155, 156,…
 • Có TK 632 Giá vốn hàng bán

Khoản tiền thanh toán hàng trả lại:

 • Nợ TK 531 Hàng bán bị trả lại.
 • Nợ TK 3331 Thuế GTGT (nếu có).
 • Có TK 111, 112, 131,…

>>> Tìm hiểu thêm các bài viết cùng chủ đề:

Hy vọng những thông tin về các nghiệp vụ kế toán bán hàng do AccNet hướng dẫn trong bài viết giúp các kế toán viên và doanh nghiệp thực hiện tốt các công việc kế toán bán hàng vào thời điểm cuối năm 2022 này.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn về phần mềm kế toán hỗ trợ

 • Công ty Cổ Phần Tin Học Lạc Việt
 • 23 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
 • Email: lacviet@lacviet.com.vn
 • Phone:(+84.8) 3842.3333