Tiền mặt là một trong những tài sản quan trọng nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào. Do đó, việc quản lý tiền mặt hiệu quả là một yêu cầu cần thiết đối với mọi doanh nghiệp. Trong bài viết này, Lạc Việt Accnet sẽ cùng bạn tìm hiểu về kế toán tiền mặt, bao gồm các khái niệm cơ bản, nhiệm vụ, nguyên tắc và quy trình thực hiện. Đây là những kiến thức quan trọng giúp các bạn hiểu rõ hơn về công tác quản lý tiền mặt và áp dụng hiệu quả trong thực tế.

>> Cùng chủ đề:

1. Kế toán tiền mặt là gì?

Kế toán quỹ tiền mặt là một công việc quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm theo dõi và quản lý các hoạt động thu chi tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp. Việc thực hiện quản lý tiền mặt hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền tốt hơn, đảm bảo khả năng thanh toán và phát triển bền vững.

2. Nhiệm vụ cơ bản của kế toán tiền mặt

Những nhiệm vụ dưới đây của kế toán nguồn tiền mặt sẽ giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp có khả năng quản lý tài chính một cách hiệu quả, giảm thiểu rủi ro để đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán:

 • Nắm bắt đầy đủ và kịp thời các quy định của pháp luật liên quan đến lưu thông tiền tệ của Nhà nước. Đồng thời yêu cầu chấp hành nghiêm túc các chế độ quản lý như: Quản lý kho tiền và thực hiện các quy trình liên quan đến thủ tục xuất – nhập quỹ theo quy chế của Kho bạc.
 • Đối với kế toán tiền mặt, việc theo dõi và kiểm soát các mã quỹ, mã tài khoản kế toán và mã kho bạc Nhà nước là không thể phớt lờ. Đảm bảo rằng quá trình kế toán được thực hiện một cách chính xác và đáng tin cậy.
 • Việc theo dõi tình hình thu chi của Kho bạc Nhà nước rất quan trọng để kịp thời phản ánh số tồn quỹ tiền mặt trong sổ kế toán. Điều này giúp đảm bảo rằng thông tin kế toán khớp với thực tế chi tiêu tại kho bạc, cũng như số tiền dư mà kho bạc đã gửi tại ngân hàng được cập nhật đầy đủ và chính xác.
Nhiệm vụ cơ bản của kế toán tiền mặt

Một số nhiệm vụ cơ bản trong quản lý dòng tiền mặt

3. Nguyên tắc kế toán tiền mặt theo Thông tư 200

Theo quy định của Điều 11 trong Thông tư 200/2014/TT-BTC, nguyên tắc kế toán tiền được xác định như sau:

 • Mở sổ kế toán hàng ngày: Kế toán doanh nghiệp thực hiện việc mở sổ kế toán và ghi chép hàng ngày theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ. Điều này bao gồm việc tính ra số tồn tại trong quỹ và các khoản tiền ở ngân hàng tại mọi thời điểm, thuận tiện cho quá trình kiểm tra và đối chiếu.
 • Quản lý và hạch toán tiền của khách và cá nhân: Các khoản tiền mà doanh nghiệp quản lý và được ký quỹ, ký cược bởi các doanh nghiệp khác và cá nhân sẽ được quản lý và hạch toán như tiền của chính doanh nghiệp.
 • Chứng từ khi thu, chi: Khi có các giao dịch thu, chi, cần phải có phiếu thu, phiếu chi và đủ chữ ký theo quy định của chế độ chứng từ kế toán.
 • Theo dõi chi tiết theo nguyên tệ: Kế toán tiền mặt phải theo dõi chi tiết tiền theo từng đơn vị nguyên tệ. Khi có giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải thực hiện quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc:

+ Bên Nợ các tài khoản tiền được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế.

+ Bên Có các tài khoản tiền được áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền.

 • Đánh giá số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ: Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ và tiền tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế.
>>> Có thể bạn quan tâm: 

Nguyên tắc kế toán tiền mặt

Các nguyên tắc khi thực hiện quản lý kế toán vốn bằng tiền mặt

4. Quy trình kế toán quỹ tiền mặt mới cập nhật 2023

Quy trình kế toán tiền mặt được thực hiện chi tiết các bước để đảm bảo mọi giao dịch liên quan đến tiền đều được ghi chép và quản lý chính xác. 

2 quy trình quản lý kế toán dòng tiền mặt phổ biến nhất:

 • Kế toán thu tiền mặt.
 • Kế toán chi tiền mặt.

4.1. Quy trình kế toán thu tiền mặt

Trong quá trình kế toán thu tiền mặt, các nghiệp vụ phát sinh được thực hiện theo các bước chi tiết sau đây:

 • Bước 1: Khách hàng tạo yêu cầu nộp tiền và chuyển đến Bộ phận Kế toán thanh toán.
 • Bước 2: Bộ phận kế toán tiền mặt thanh toán tạo phiếu thu (bao gồm 3 bản sao), điền thông tin cần thiết và chuyển đến Trưởng Kế toán.
 • Bước 3: Trưởng Kế toán ký duyệt phiếu thu & trả lại cho Bộ phận Kế toán thanh toán.
 • Bước 4: Khách hàng gửi phiếu thu cho Thủ quỹ, đồng thời nộp tiền và ký vào phiếu thu.
 • Bước 5: Thủ quỹ tiếp nhận phiếu thu, thu tiền và bắt đầu ghi vào Sổ quỹ. Sau đó, Thủ quỹ giữ một bản sao phiếu thu (liên 2), trả lại liên 3 cho khách nộp tiền và liên 1 cho Bộ phận Kế toán thanh toán.
 • Bước 6: Bộ phận Kế toán thanh toán tiến hành lưu trữ chứng từ và ghi vào Sổ tiền mặt (Áp dụng tài khoản 111).

Với 3 bản sao của phiếu thu sẽ có một bản được lưu trữ tại văn phòng, một bản được giữ bởi người nộp tiền. Trong trường hợp khách nộp tiền không thuộc công ty, bản sao này được coi là bằng chứng đã nộp tiền. Đối với nhân viên công ty là người nộp tiền, bản sao này sẽ giao cho Bộ phận Kế toán để làm bằng chứng về việc đã nộp tiền theo đúng phiếu thu.

Bản sao còn lại sẽ được Thủ quỹ giữ để ghi vào Sổ quỹ. Cuối ngày, tất cả các phiếu thu cùng với chứng từ gốc được tổng hợp và giao cho Bộ phận Kế toán xử lý. Sau đó, các phiếu thu này được lưu trữ trong suốt năm và cuối năm sẽ được chuyển qua lưu trữ dài hạn.

Quy trình kế toán thu tiền mặt

Quy trình thực hiện kế toán thu tiền mặt

4.2. Quy trình kế toán chi tiền mặt

Trong quá trình quản lý – kế toán chi tiền mặt, phiếu chi đóng vai trò quan trọng để xác định số tiền mặt thực tế cần chi và là cơ sở để thủ quỹ thực hiện việc chi tiền. Phiếu chi cũng được sử dụng để ghi vào sổ quỹ và chuyển thông tin tới bộ phận kế toán tiền mặt để ghi vào sổ kế toán, giúp đảm bảo tính rõ ràng và minh bạch trong quá trình chi tiền.

Dưới đây là quy trình kế toán chi tiền mặt chi tiết nhất:

 • Bước 1: Người yêu cầu chi tiền lập Giấy đề nghị thanh toán hoặc Giấy đề nghị tạm ứng và chuyển gửi cho bộ phận Kế toán thanh toán.
 • Bước 2: Bộ phận Kế toán thanh toán tạo Phiếu chi dựa trên thông tin từ giấy đề nghị và gửi Phiếu chi lên Kế toán trưởng.
 • Bước 3: Kế toán trưởng kiểm tra tính hợp lý của thông tin trên Phiếu chi. Nếu có sai sót hoặc thông tin không hợp lý, Phiếu chi sẽ được trả lại cho bộ phận Kế toán thanh toán để điều chỉnh. Trong trường hợp thông tin đúng, Kế toán trưởng chuyển Phiếu chi lên cho Giám đốc hoặc Người được ủy quyền để ký duyệt.
 • Bước 4: Giám đốc xem xét và ký duyệt Phiếu chi, sau đó trả lại cho bộ phận Kế toán thanh toán.
 • Bước 5: Bộ phận Kế toán thanh toán nhận Phiếu chi đã được duyệt và chuyển giao qua cho Thủ quỹ.
 • Bước 6: Thủ quỹ ký và chi tiền cho Người yêu cầu, đồng thời yêu cầu Người nhận tiền ký vào giấy xác nhận trên Phiếu chi để chứng thực việc nhận tiền.
 • Bước 7: Sau khi chi tiền, Thủ quỹ ghi thông tin vào sổ quỹ (giữ lại bản sao liên 2) & chuyển Phiếu chi gốc (liên 1) cho bộ phận Kế toán thanh toán để ghi vào sổ tiền mặt (Áp dụng tài khoản 111).

Lưu ý: Nếu bất kỳ bộ phận nào từ chối duyệt việc chi tiền, bộ phận Kế toán thanh toán sẽ thông báo lại cho Người yêu cầu để xử lý tiếp.

Quy trình kế toán chi tiền mặt

Quy trình thực hiện kế toán chi tiền mặt

5. Kế toán tiền mặt dễ dàng với phần mềm AccNet Cloud

AccNet Cloud là một phần mềm kế toán hàng đầu được phát triển để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý tiền mặt. Được tích hợp trên nền tảng đám mây, AccNet Cloud mang lại sự thuận lợi về quản lý và tạo ra môi trường làm việc linh hoạt, mà bạn có thể truy cập mọi nơi, mọi lúc.

Phần mềm AccNet Cloud hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ kế toán và quản lý tiền mặt, bao gồm:

 • Thu tiền mặt.
 • Chi tiền mặt.
 • Kiểm kê quỹ tiền mặt.

Ngoài ra, phần mềm AccNet Cloud còn có một số tính năng ưu việt khác, giúp doanh nghiệp quản lý nguồn tiền mặt hiệu quả hơn, bao gồm:

 • Tự động hóa các nghiệp vụ kế toán giúp bộ phận kế toán tiết kiệm thời gian và công sức.
 • Hỗ trợ lập báo cáo kế toán tiền mặt theo yêu cầu của doanh nghiệp.
 • Phần mềm AccNet Cloud được bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp doanh nghiệp yên tâm về tính bảo mật của dữ liệu.

Với những ưu điểm trên, AccNet Cloud không chỉ là một sản phẩm phần mềm kế toán mà còn là đối tác tin cậy trong việc quản lý tiền mặt một cách hiệu quả nhất. Dù bạn là chủ doanh nghiệp, kế toán viên hay nhân viên quản lý tài chính, AccNet Cloud sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp tối ưu hóa quá trình kế toán dòng tiền mặt và nâng cao hiệu suất công việc.

>> Tìm hiểu thêm các bài viết cùng chủ đề: 

Bài viết trên Lạc Việt đã cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về kế toán tiền mặt. Đây là những kiến thức quan trọng giúp bạn hiểu rõ hơn về công tác kế toán và áp dụng hiệu quả trong thực tế. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn quản lý – kế toán nguồn tiền mặt của doanh nghiệp mình hiệu quả hơn, đảm bảo khả năng thanh toán và phát triển bền vững.