Mã số thuế cá nhân là mã số được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người lao động nhằm thực hiện các nghĩa vụ thuế phát sinh. Vậy trường hợp người lao động có hai mã số thuế cá nhân thì hướng giải quyết sẽ như thế nào? Cùng tìm Lạc Việt AccNet câu trả lời qua bài viết sau.

1. Quy định về việc cấp mã số thuế cá nhân

Có 2 mã số thuế cá nhân

Tại Thông tư 95/2016/TT-BTC có quy định về việc đăng ký thuế và cấp mã số thuế cá nhân cụ thể như sau:

1.Cấp mã số thuế

Người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế theo quy định tại Điều 21 của Luật quản lý thuế. Cụ thể:…

b) Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời cũng là mã số thuế của cá nhân khi cá nhân phát sinh nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Nguồn: Thông tư 95/2016/TT-BTC thư viện pháp luật

Như vậy có thể hiểu rằng mỗi công dân chỉ được cấp duy nhất 01 mã số thuế cho tất cả các nghĩa vụ liên quan đến thuế.Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được phép bỏ hoặc thay đổi mã số thuế cá nhân. Mã số thuế cá nhân được cấp để khai thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các khoản thuế phải nộp.

2. Trường hợp có 2 mã số thuế cá nhân xử lý như thế nào?

Có 2 mã số thuế cá nhân

Để nắm được các thông tin chuẩn vege quy trình xử lý và chuẩn bị gì để giải quyết vấn đề có 2 mã số thuế cá nhân. Cùng Lạc Việt Accnet nắm lại những quy định liên quan dưới đây:

2.1. Quy định về chính sách thuế

Có 2 mã số thuế cá nhân

Các cá nhân và người lao động chịu thuế theo quy định của pháp luật phải tự đăng ký hoặc ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký mã số thuế cá nhân và nộp thuế TNCN theo quy định. Nếu trường hợp có 2 mã số thuế cá nhân thì có thể cá nhân đang sở hữu 2 số CMND. Do đã làm mất CMND cũ hoặc đối tượng đã chuyển nơi cư trú, được cơ quan công an thực hiện cấp số CMND mới. Hoặc CMND đã hết hạn thời hạn có giá trị pháp lý hoặc có sự chuyển đổi, chuyển từ CMND sang CCCD.

Thông tin trên CMND sẽ là cơ sở pháp lý để kiểm soát, quản lý công dân. Do đó, công dân nên thông báo ngay cho các cơ quan có thẩm quyền về bất kỳ thay đổi nào, để kịp thời sửa đổi và bổ sung. Bộ Tài chính cũng ban hành một số quy định về trách nhiệm của công dân khi thay đổi thông tin đăng ký thuế (nội dung Thông tư 95/2016/TT-BTC) như sau:

“Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.”

Nguồn: Thông tư 95/2016/TT-BTC thư viện pháp luật

 

Khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế, người nộp thuế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế cập nhật, thay đổi kịp thời. Ngoài ra, người nộp thuế phải trực tiếp liên hệ với cơ quan thuế để thay đổi thông tin đăng ký thuế. Việc thông báo và xử lý thay đổi thông tin đăng ký thuế được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thông tin đăng ký thuế thay đổi.

2.2. Hồ sơ thay đổi thông tin khi có 2 mã số thuế cá nhân

Có 2 mã số thuế cá nhân

Trường hợp một người có 2 mã số thuế cá nhân thì xử lý theo nội dung tại Công văn 896/TCT-KK ngày 08/03/2016, như sau:

“Trường hợp cá nhân đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân, sau đó cá nhân có thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được cấp chứng minh nhân dân mới và số chứng minh nhân dân mới (09 số tự nhiên hoặc 12 số tự nhiên) theo địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chuyển đến, hoặc được cấp số định danh cá nhân theo quy định của Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13, thì cá nhân đó phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế hiện hành. Không được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân mới theo số chứng minh nhân dân mới hoặc số định danh cá nhân mới.

Trường hợp cơ quan thuế địa phương nơi người nộp thuế chuyển đến đã cấp mã số thuế mới cho người nộp thuế theo số chứng minh thư mới hoặc số định danh cá nhân mới phải có trách nhiệm thực hiện thu hồi mã số thuế đã cấp không đúng nguyên tắc trên, đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế sử dụng mã số thuế đã được cấp để thực hiện kê khai, nộp thuế hoặc khấu trừ các thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.”

Nguồn: Công văn 896/TCT-KK ban hành ngày 08/03/2016

Theo đó, khi cá nhân người có trách nhiệm nộp thuế. Nếu phát hiện mình có 2 mã số thuế cá nhân thì phải thông báo đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp nhằm mục đích  thu hồi mã số thuế đã cấp không không trùng với mã số thuế đã cấp ban đầu.

  • Trường hợp cá nhân được cấp mã số thuế, ngay sau đó cá nhân có thay đổi về thông tin cư trú ngoài phạm vi tỉnh thành đã đăng ký trước đó. Và được cấp mới CMND/CCCD thì CMND/CCCD thì cần thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế.
  • Còn đối với trường hợp cơ quan địa phương nơi có người nộp thuế mới chuyển đến đã được cấp mã số thuế vào trước đó. Thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thu hồi mã số thuế đã cấp không đúng nguyên tắc, quy định.

Ngoài ra, người chịu trách nhiệm nộp thuế phải đối chiếu các thông tin đã thay đổi trong mã số thuế cá nhân cũ để khai và hoàn thiện hồ sơ thuế TNCN.

Người nộp thuế phải điền tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế và nộp trực tiếp cho cơ quan thuế. Một bộ hồ sơ bao gồm:

  • Mẫu 08/MST ban hành kèm thông tư 105/2020/TT-BTC.
  • Bản sao không công chứng của CCCD/CMND, hộ chiếu còn hiệu lực hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.

Trên đây là toàn những nội dung hướng dẫn cách giải quyết khi có  2 mã số thuế cá nhân mà Lạc Việt Accnet gửi tới. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp những thông tin hữu ích và kịp thời cho người đang có 2 mã số thuế cá nhân.