Bất kì doanh nghiệp hay tổ chức kinh doanh nào cũng cần nắm, hiểu rõ và thực hiện các nghiệp vụ kế toán cơ bản. Đây là công việc hàng ngày mà bất kỳ bộ phận kế toán nào cũng cần phải thực hiện. Xem ngay bài viết để hiểu hết về nghiệp vụ này nhé.

>>> Có thể bạn quan tâm: 

1. Nghiệp vụ kế toán là gì?

Nghiệp vụ kế toán là công việc ghi nhận các hoạt động phát sinh về thu chi của doanh nghiệp như kế toán thuế, bán hàng, thu chi, nhập xuất tiền mặt, bút toán tài chính, … Các công việc được thực hiện bởi những kế toán có chuyên môn, trình độ và kỹ năng.

Các nghiệp vụ kế toán cơ bản

2. Nghiệp vụ kế toán quy định thực hiện vào thời gian nào?

Có thể nói, đây là hoạt động cơ bản của bộ phận kế toán nhưng lại vô cùng quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của một công ty tổ chức. Do đó, các kế toán viên sẽ phải thực hiện vào thời gian nhất định và có tính chất định kỳ như sau:

2.1 Nghiệp vụ kế toán cơ bản mỗi ngày

 • Kế toán viên cần thu thập và xử lý các chứng từ hóa đơn phát sinh trong ngày.
 • Kiểm tra tính pháp lý, hợp lệ của các chứng từ hóa đơn đã thu thập.
 • Lưu trữ hóa đơn, chứng từ vào nơi quy định. Đảm bảo không bị hư hỏng hoặc rách.

2.2 Kế toán hàng tháng

Kế toán viên thực hiện nghiệp vụ kế toán định kỳ mỗi tháng với những nội dung sau:

 • Kê khai các loại thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân hàng tháng
 • Lập báo cáo về sử dụng hóa đơn hàng tháng

2.3 Nghiệp vụ kế toán thuế hàng quý

 • Lập tờ khai thuế tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý.
 • Báo cáo về việc sử dụng hóa đơn hàng quý.
 • Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng hàng quý.

>>> Xem thêm: 

Nghiệp vụ kế toán thuế hàng quý

2.4 Các nghiệp vụ kế toán thuế cơ bản đầu năm và cuối năm

 • Đầu năm:

Kê khai nộp thuế môn bài

Lập và nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng vào tháng 12.

Nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý 4

Nộp báo cáo về sử dụng hóa đơn quý 4

 • Cuối năm:

Lập quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp.

Lập báo cáo tài chính năm kế toán.

>>> Tham khảo thêm các bài viết liên quan:

3. Các loại nghiệp vụ kế toán cơ bản cần nắm vững

Các loại nghiệp vụ cơ bản của kế toán cần nắm:

3.1 Nghiệp vụ kế toán mua hàng

Thực hiện nghiệp vụ kế toán mua hàng sẽ bao gồm các nội dung sau:

 • Mua hàng theo đơn giá
 • Mua hàng theo lệnh sản xuất
 • Nghiệp vụ mua hàng trong nước nhập kho và không qua kho
 • Mua hàng nhập khẩu nhập kho và không qua kho
 • Mua hàng trong nước có phát sinh phí mua hàng
 • Mua hàng có chiết khấu thương mại

Nghiệp vụ kế toán mua hàng

3.2 Loại nghiệp vụ kế toán bán hàng

 • Nghiệp vụ bán hàng theo hợp đồng
 • Bán hàng theo giá
 • Bán hàng là dịch vụ trong nước chưa thu tiền và thu tiền ngay

3.3 Các loại nghiệp vụ kế toán công dụng cụ, nguyên vật liệu, thành phẩm

 • Nghiệp vụ công cụ dụng cụ mua nhập kho
 • Nghiệp vụ xuất dùng công cụ dụng cụ.

3.4 Kế toán về tài sản cố định

 • Thực hiện loại nghiệp vụ cơ bản của kế toán mua tài sản cố định
 • Tính khấu hao tài sản cố định
 • Thanh lý tài sản cố định.

>>> Có thể bạn chưa biết:

Kế toán về tài sản cố định

3.5 Kế toán tiêu thụ sản phẩm

 • Nghiệp vụ chiết khấu thanh toán
 • Chiết khấu thương mại giảm giá hàng bán
 • Nghiệp vụ hạch toán hàng bán trả lại
 • Kế toán hoa hồng đại lý

3.6 Nghiệp vụ cơ bản của kế toán tiền lương

 • Lương phải trả cho các bộ phận nhân viên
 • Chi phí của doanh nghiệp
 • Lương của người lao động
 • Lương cho công nhân viên
 • Các khoản bảo hiểm

Kế toán tiền lương

3.7 Các nghiệp vụ cơ bản của kế toán cuối kỳ

 • Khấu trừ thuế giá trị gia tăng
 • Giảm trừ doanh thu
 • Bút toán kết chuyển cuối kỳ

>>> Tìm hiểu thêm các bài viết cùng chủ đề:

Trên đây là chi tiết thông tin về các nghiệp vụ kế toán cơ bản cần phải thực hiện. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế vào cuối mỗi năm kinh doanh. Do đó, các nghiệp vụ cơ bản của kế toán cần được thực hiện kỹ lưỡng, chính xác sẽ giúp doanh nghiệp quyết toán dễ dàng và nhanh chóng hơn. Hy vọng thông tin Accnet cung cấp hữu ích cho doanh nghiệp.