thuế thu nhập cá nhân 2022

Thuế thu nhập cá nhân 2022 và các vấn đề liên quan chưa bao giờ hạ nhiệt đối với nhiều người. Bởi đây là một khoản liên quan trực tiếp đến tiền lương của người lao động. Và bài viết sau AccNet sẽ hướng dẫn bạn cách tính thuế thu nhập cá nhân 2022 đơn giản và dễ áp dụng.

Để biết cách tính mức đóng thuế thu nhập cá nhân 2022 được thực hiện ra sao. Thì trước tiên bạn cần nắm được khái niệm thuế nhập cá nhân là gì đã.

1.Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là một khoản được trích nộp từ tiền lương, tiền công, thu nhập khác của người lao động hay người tạo ra thu nhập nộp vào ngân sách nhà nước khi đã được giảm trừ. Và mức thuế này không áp dụng đối với các đối tượng có thu nhập thấp dưới mức quy định phải đóng thuế. Trường hợp đối tượng nộp thuế có người phụ thuộc sẽ được giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 2022 gồm:

 • Cá nhân cư trú: là những khoản thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
 • Ca nhân không cư trú: là những khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

>>> Bài viết dành cho bạn: Cách nộp thuế TNCN qua mạng đơn giản và thuận tiện

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2022 cần tuân theo biểu thuế lũy tiến từng phần theo Điều 22, Luật Thuế TNCN 2007. Mức đóng thuế thu nhập cá nhân 2022 sẽ được căn cứ vào bảng sau:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

Bảng 1: Biểu thuế lũy tiến từng phần

>>> Xem chi tiết: Bảng tính thuế thu nhập cá nhân chi tiết mới nhất năm 2022

2. Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2022 từng trường hợp chi tiết 

Dưới đây là chi tiết cách tính thuế thu nhập cá nhân 2022 cho từng trường hợp đơn giản chi tiết:

2.Thuế thu nhập cá nhân 2022 trong giai đoạn thử việc

Trong giai đoạn thử việc dưới 3 tháng, người lao động sẽ phải nộp 10% vào thuế thu nhập cá nhân nếu có phát sinh thu nhập từ 2 triệu VNĐ/tháng. Thông thường, thời gian thử việc trung bình sẽ là 2 tháng. Như vậy, nếu tiền lương của cá nhân từ 2 triệu trở lên sẽ phải đóng thuế 10% tiền lương thực nhận.

mức đóng thuế trong giai đoạn thử việc

Căn cứ quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 25 theo Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Đối với các trường hợp làm cam kết  theo Mẫu 08/CK-TNCN nếu đủ điều kiện trên. Thì công thức tính thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 10% x Tổng thu nhập trước khi trả

2.2 HĐLĐ trên 3 tháng đóng thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu?

Dựa vào bảng tính thuế thu nhập cá nhân ta có công thức tính thuế: 

Công thức tính thuế được áp dụng như:

 • (1) Thuế TNCN cần nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất
 • (2) Thu nhập tính thuế = Thu nhập phải chịu thế – Các khoản giảm trừ
 • (3) Thu nhập phải chịu thuế = Tổng tiền lương nhận được – Các khoản được miễn thuế

thuế thu nhập cá nhân 2022

Các bước thực hiện sẽ được tiến hành theo trình tự như sau:

 • Bước đầu tiên là thực hiện tính tổng thu nhập nhận được
 • Bước thứ 2:  là thực hiện tính các khoản thu nhập được miễn thuế (nếu có) gồm:

Tiền làm thêm ngoài giờ, tiền làm thêm vào ban đêm. Những tiền này sẽ được trả cao hơn tiền lương trong thời gian làm việc hành chính.

Thu nhập của thuyền viên, những người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu Việt Nam, vận tải quốc tế, hoặc hãng tàu nước ngoài.

 • Bước thứ 3: Áp dụng công thức số (3) để tính thu nhập phải chịu thuế.
 • Bước thứ 4: Thực hiện tính các khoản giảm trừ (nếu có):

Giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế là 132 triệu đồng/năm tương đương 11 triệu/ tháng và đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Giảm trừ các khoản đóng bảo hiểm, đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo và quỹ hưu trí tự nguyện.

 • Bước thứ 5: Thực hiện cách tính thuế thu nhập cá nhân 2022 theo công thức số (2):

Để tính được bạn cần nắm được biểu thuế lũy tiến từng phần theo Điều 22, Luật Thuế TNCN 2007 (tại bảng 1)

Theo căn cứ thu nhập tính thuế/tháng/năm mà người lao động, người có thu nhập chịu thuế, xác định được mức thuế suất tương ứng.

Sau đó tiến hành áp dụng công thức số (1) khi đã biết được thu nhập và thuế suất tính thuế, thì sẽ ra được số thuế cần nộp

Nếu biết được “thu nhập tính thuế” và thuế suất” thì sẽ có 2 phương pháp để thực hiện tính thuế TNCN cần nộp như sau:

 • Phương pháp lũy tiến: Thực hiện bằng cách tính số thuế phải nộp theo từng bậc thuế. Tiếp theo đó là cộng lại theo bảng thuế lũy tiến.
 • Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2022 với phương pháp rút gọn và áp dụng bảng sau đế tính ra số thuế TNCN cần phải nộp.
Bậc Thu nhập tính thuế Thuế suất Cách tính số thuế TNCN phải nộp
Cách tính 1 Cách tính 2
1 Đến 5 triệu 5% 0 triệu + 5% thu nhập tính thuế 5% thu nhập tính thuế
2 Trên 5 triệu – 10 triệu 10% 0,25 triệu + 10% thu nhập tính thuế trên 5 triệu 10% thu nhập tính thuế – 0,25 triệu
3 Trên 10 triệu – 18 triệu 15% 0,75 triệu + 15% thu nhập tính thuế trên 10 triệu 15% thu nhập tính thuế – 0,75 triệu
4 Trên 18 triệu – 32 triệu 20% 1,95 triệu + 20% thu nhập tính thuế trên 18 triệu 20% thu nhập tính thuế – 1,65 triệu
5 Trên 32 triệu – 52 triệu 25% 4,75 triệu + 25% thu nhập tính thuế trên 32 triệu 25% thu nhập tính thuế – 3,25 triệu
6 Trên 52 triệu – 80 triệu 30% 9,75 triệu + 30% thu nhập tính thuế trên 52 triệu 30 % thu nhập tính thuế – 5,85 triệu
7 Trên 80 triệu 35% 18,15 triệu + 35% TNTT trên 80 triệu 35% TNTT – 9,85 triệu

2.3 Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2022 đối với cá nhân không cư trú

Những cá nhân không cư trú sẽ không được tính giảm trừ gia cảnh. Nên chỉ cần có thu nhập chịu thuế >0 sẽ phải nộp thuế với mức thuế suất 20%/thu nhập chịu thuế. Và các khoản được giảm trừ sẽ là các khoản đóng:  bảo hiểm, hưu trí tự nguyện, khuyến học, nhân đạo, từ thiện.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định mức đóng thuế thu nhập cá nhân 2022 đối với cá nhân không cư trú sẽ được tính theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 20% x Thu nhập chịu thuế

2.4 Bán nhà, đất đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu?

Tại Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định trường hợp tính thuế thu nhập cá nhân từ bán nhà, đất như sau: 

Bán đất không bao gồm nhà ở; Bán đất và nhà ở; Bán nhà không bán đất.

Công thức chung Thuế TNCN = Giá chuyển nhượng x 2%.

 • Bán đất không bao gồm nhà ở nhưng giá chuyển nhượng không được ghi trên hợp đồng hoặc mức giá thấp hơn giá đất địa phương thì giá chuyển nhượng = Diện tích x giá 1m2 theo giá đất hiện hành.
 • Bán nhà không bán đất như giá chuyển nhượng cao hơn hoặc bằng giá tại địa phương thì áp dụng giá bán tại hợp đồng. Nếu giá nhà thấp hơn giá cho UBND Tỉnh cung cấp thì Giá chuyển nhượng = Diện tích x giá 1m2 x % chất lượng.

3. Vậy mức lương đóng thuế thu nhập cá nhân 2022 là bao nhiêu?

Mức lương đóng thuế thu nhập cá nhân 2022 bao nhiêu là câu hỏi thắc mắc của rất nhiều người. Theo căn cứ vào luật thuế thu nhập cá nhân ban hành năm 2007 có sửa đổi bổ sung năm 2012 vào ngày 22/11/2012, Luật Thuế thu nhập cá nhân đã được sửa đổi và áp dụng từ 1/7/2013 với mục áp dụng giảm trừ gia cảnh. Vào thời gian này, mức lương phải đóng thuế là 9.000.000 VNĐ.

>>> Xem ngay: Mẫu bảng lương cá nhân chuyên nghiệp năm 2022

mức lương đóng thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu?

Tuy nhiên, theo Luật thuế thu nhập cá nhân 2022, mức thu nhập đóng thuế đã có sự thay đổi như sau:

Mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế là 11.000.000 VNĐ/tháng

 • Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4.400.000 VNĐ/tháng

Theo đó, người có mức thu nhập trên 11.000.000 VNĐ/tháng sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp không có người phụ thuộc (tương đương 132.000.000 VNĐ/năm).

Tuy nhiên, với trường hợp cá nhân có một người phụ thuộc(*), mức thu nhập tính thuế sẽ được tăng lên như sau:

 • Cá nhân có một người phụ thuộc: Thu nhập trên 15,4 triệu VNĐ/tháng và trên 132 triệu VNĐ/năm
 • Cá nhân có 2 người phụ thuộc: Thu nhập tính thuế trên 19,8 triệu VNĐ/tháng và 184,8 triệu VNĐ/năm
 • Cá nhân có 3 người phụ thuộc: Thu nhập tính thuế trên 24,2 triệu VNĐ/tháng và 237,6 triệu VNĐ/năm
 • Cá nhân có 4 người phụ thuộc: Thu nhập tính thuế trên 28,6 triệu VNĐ/tháng và 343,2 triệu VNĐ/năm.

Lưu ý đây là mức thu nhập từ tiền lương tiền công đã trừ các khoản bên dưới đây:

 • Đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí, đóng góp khuyến học, từ thiện, nhân đạo
 • Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân
 • Các khoản chi phí khác như tiền cơm, phụ cấp xăng xe, …

(*) Theo luật thuế thu nhập cá nhân 2022, người phụ thuộc bao gồm các đối tượng sau:

 • Người khuyết tật không có khả năng lao động, người mắc các bệnh như AIDS, ung thư, suy thận mạn, …
 • Người không tạo ra thu nhập hoặc thu nhập trung bình trong một tháng không quá 1.000.000 VNĐ.

Với những chia sẻ trên chúng tôi hy vọng sẽ mang đến những thông tin hữu ích. Và giúp bạn có được cách tính thuế thu nhập cá nhân 2022 đơn giản dễ thực hiện.

>>> Bảng tài khoản kế toán quan trọng cần nắm: